Cổ phần hóa Vinafood 2, bầu Hiển nhập cuộc

Cổ phần hóa Vinafood 2, bầu Hiển nhập cuộc

Hải Minh | Đến thời điểm này, CTCP Tập đoàn T&T do ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ đăng ký trở thành nhà đầu...