Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

.
nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc bien viet nam 9 hạn chế khi thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc bien viet nam 10 năm Chiến lược biển: Khai thác thế mạnh về thủy sản
nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc bien viet nam
10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Nỗ lực thành quốc gia mạnh từ biển. Đồ họa: Inphographic.vn

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam (2007-2017), năm lĩnh vực ưu tiên phát triển là khai thác và chế biến hải sản; phát triển kinh tế hàng hải; phát triển du lịch và nghỉ dưỡng biển; tăng xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; khai thác, chế biến dầu khí đã đạt một số kết quả nhất định.

Xem thêm 9 hạn chế khi thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc bien viet nam 9 hạn chế khi thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 Khung giá dịch vụ cảng biển Việt Nam đang được điều chỉnh nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc bien viet nam Khung giá dịch vụ cảng biển Việt Nam đang được điều chỉnh 10 năm Chiến lược biển: Khai thác thế mạnh về thủy sản nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc bien viet nam 10 năm Chiến lược biển: Khai thác thế mạnh về thủy sản Bức tranh cảng biển Việt Nam sau hai thập kỷ quy hoạch nhin lai 10 nam thuc hien chien luoc bien viet nam Bức tranh cảng biển Việt Nam sau hai thập kỷ quy hoạch

BNews/TTXVN

Nguồn: vietnambiz.vn