Công ty Algeria tìm nhà cung cấp chè xanh

.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoggar của Algeria theo địa chỉ sau:

Chambre de Commerce et d’Industrie Hoggar, Algérie

Tel : +213 29311390

Fax : +213 29311392

Email : [email protected]

Nguồn: Vietnamexport.com

Nguồn: vinanet.vn