Công ty Chile cần tìm đối tác Việt Nam cung cấp giày bảo hộ lao động

.

Công ty nào cung cấp được mặt hàng trên có thể liên hệ trực tiếp với công ty tại địa chỉ:

Av. Las Condes 9460, Las Condes, Santiago, Chile

Điện thoại: (56-2) 241 95 835

Mail: [email protected]

hoặc Thương vụ Việt Nam tại Chile để được hỗ trợ:

Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile;

Email: [email protected]

Điện thoại: (56-9) 8920 1942

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Nguồn: Vietnamexport.com

 

Nguồn: vinanet.vn