Tìm nhà cung cấp sản phẩm quà tặng

.

 

Doanh nghiệp nào có thể cung ứng các mẫu tương tự hoặc có các sản phẩm khác dùng làm đồ lưu niệm có thể liên lạc với chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo địa chỉ

Email: [email protected]

Tel: +1-713-808-5536

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston - Hoa Kỳ

Nguồn: Vietnamexport.com

Nguồn: vinanet.vn