Thái Nguyên kêu gọi đầu tư vào dự án BT hơn 130 tỷ đồng

.

Dự án BT này có tổng mức đầu tư 130.734 triệu đồng, không có vốn đầu tư của nhà nước, được thực hiện tại phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án sẽ xây dựng hoàn thiện tuyến đường dài hơn 2,4 km, bề rộng nền đường 21 m...               

                

Khánh Ngọc

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn