VinFast xin hưởng thuế nhập khẩu linh kiện bằng 0% để sản xuất ô tô điện

.

Theo đánh giá của VinFast, trên cơ sở đối chiếu quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP liên quan đến biểu thuế xuất khẩu, biểu nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan với thực tế nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam, đặc biệt là xu hướng phát triển các sản phẩm ô tô điện công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có thể nhận thấy các hỗ trợ, ưu đãi cho sản phẩm ô tô điện chưa được nêu trong Nghị định 125/2017/NĐ-CP.  

Bởi vậy, VinFast cũng đề nghị bổ sung toàn bộ các kinh kiện phục vụ sản xuất ô tô điện vào đối tượng được hưởng mức ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo Chương trình ưu đãi thuế mà không phụ thuộc vào các điều kiện về mức tiêu hao nhiên liệu, dung tích động cơ. Đây cũng là bởi ô tô điện không có chỉ số về mức tiêu hao nhiên liệu và dung tích động cơ như xe sử dụng động cơ đốt trong.

Trước đó, đề xuất rà soát, đánh giá là Danh mục linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 quy định tại mục II Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP và bổ sung vào Danh mục các linh kiện mà thực tế các doanh nghiệp sản xuất ô tô phải nhập khẩu do trong nước chưa sản xuất được, đặc biệt là các linh phụ kiện phục vụ việc sản xuất ô tô điện cũng đã được doanh nghiệp đang đầu tư mạnh mẽ vào ô tô điện như VinFast đưa ra.

Cũng để khuyến khích các doanh nghiệp mới bắt đầu tham gia hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp, sản xuất ô tô có thể tham gia được Chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP, một đề xuất khác về miễn trừ điều kiện về sản lượng, cả sản lượng chung và sản lượng riêng tối thiểu cho 2 năm đầu kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu sản xuất cũng được VinFast kiến nghị.

VinFast là chủ đầu tư Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast có quy mô vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 300 ha tại Khu Đình Vũ, Cát Hải. Hiện nhà đầu tư này cũng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục chính của Dự án để vào sản xuất các sản phẩm ô tô và xe máy theo kế hoạch đã công bố.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn