Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô

.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 1.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 2.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 3.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 4.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 5.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 6.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 7.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 8.
Chữ viết tắt trên ô tô: Quen thuộc nhưng ít ai biết ý nghĩa thực sự - Ảnh 9.
#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn