Vẻ thanh bình ở ngôi nhà vườn đẹp nhất xứ Huế

.

Xưa kia, đây là phủ của công chúa thứ 18 con vua Dục Đức, ngôi phủ được xây dựng vào năm 1883. Năm 1936 ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Đình Chi, nguyên là tuần phủ Hà Tĩnh.

Về kiến trúc, ngôi nhà gồm 3 gian, 2 chái làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo nằm chính giữa khu vườn đủ loại cây trái.

Nguồn: batdongsan.com.vn