Hà Nội sẽ rà soát quỹ bảo trì nhà tái định cư trên địa bàn

.

rà soát nhà tái định cư
Hà Nội chuẩn bị rà soát quỹ nhà tái định cư trên địa bàn. Ảnh minh họa.

Báo cáo của Bộ Xây dựng nêu rõ, ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4886/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật về quỹ bảo trì tại các nhà chung cư tái định cư.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao và có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP triển khai kiểm tra, rà soát nhà chung cư tái định cư trên địa bàn theo một số nội dung. Trong đó, Bộ yêu cầu TP thống kê cụ thể các dự án nhà chung cư tái định cư được đầu tư xây dựng trong khoảng thời gian trước khi có Luật Nhà ở 2005 và sau khi có Luật Nhà ở 2005, 2014. Số liệu thống kê cần nêu rõ tại mỗi dự án có bao nhiêu căn hộ đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Đồng thời, TP. Hà Nội cũng cần thực hiện các báo cáo về chất lượng nhà chung cư tái định cư, báo cáo thực trạng việc bố trí nhà ở tái định cư; việc quản lý sử dụng nhà ở tái định cư, việc thành lập Ban quản trị, việc quản lý vận hành chung cư tái đinh cư trên địa bàn...

Ngoài ra với các dự án nhà chung cư tái định cư trong phạm vi nêu trên, TP cần tiến hành kiểm tra và báo cáo về việc bàn giao, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì phần sở hữu chung 2% tại các dự án. Bộ lưu ý, để giải quyết vấn đề, TP. Hà Nội cần nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Nguồn: nhadatgiaodich.com