Cần Thơ chi 10 tỷ đồng đưa cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

.

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập các lĩnh vực như: nhân sự; giao thông quy hoạch đô thị; biến đổi khí hậu; môi trường; tài chính, ngân sách…

Dự kiến tổ chức 4 lớp bồi dưỡng tại trường Đại học California cho 80 cán bộ, công chức, viên chức với 14 ngày/lớp. Riêng đối với viên chức khi tham gia đề án, nguồn kinh phí được thực hiện từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần thứ 9 đã thông qua đề án này với tổng kinh phí dự kiến là hơn 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Nguồn: ndh.vn