Thị trường TPCP ngày 9/8: Giảm nhiều hơn tăng

.
Quy mô chào giá

Trong phiên giao dịch ngày 09/08/2018, thị trường có xu hướng chào mua ròng. Trong đó, kỳ hạn 1 năm có khối lượng chào mua lớn nhất, đạt 4.6 triệu trái phiếu. Giao dịch trong ngày được thực hiện tại các kỳ hạn 9 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5-7 năm, 10 năm, 10-15 năm và 15 năm với tổng khối lượng thực hiện đạt 26.21 triệu trái phiếu. 

Biến động lãi suất

Trong phiên giao dịch ngày 09/08/2018, lãi suất chào tại kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 2 năm, 3 năm 3-5 năm và 20 năm không đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn 7-10 năm và 10 năm giảm 01 và 03 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất chào tại các kỳ hạn còn lại tăng từ 1 đến 15 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. 

Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 9 tháng và 10-15 năm không thay đổi so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại các kỳ hạn còn lại giảm từ 02 đến 17 điểm cơ bản so với phiên gần nhất. Lãi suất thực hiện tại kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm so với phiên gần nhất. 

Biến động lãi suất từ 3/8 đến 9/8/2018
Nguồn: thoibaonganhang.vn