Đề xuất về Thẻ kiểm tra thị trường

.
(Chinhphu.vn) - Công chức Quản lý thị trường được cấp Thẻ kiểm tra thị trường không được sử dụng Thẻ nhằm mục đích vụ lợi cá nhân hoặc đe dọa, gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường về Thẻ kiểm tra thị trường.

Dự thảo nêu rõ, Thẻ kiểm tra thị trường được công chức Quản lý thị trường sử dụng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong phạm vi quy định của Điều 17 Pháp lệnh Quản lý thị trường, theo địa bàn hoặc lĩnh vực được phân công.

Công chức Quản lý thị trường được cấp Thẻ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn Thẻ được cấp; không được sử dụng Thẻ nhằm mục đích vụ lợi cá nhân hoặc đe dọa, gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trường hợp bị mất Thẻ công chức phải trình báo ngay với cơ quan Công an và báo cáo bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

Dự thảo cũng quy định, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, làm giả, mượn, cho mượn, cầm cố, thế chấp, sử dụng trái phép Thẻ kiểm tra thị trường.

Công chức Quản lý thị trường không có Thẻ hoặc trong thời gian bị thu hồi hoặc bị tạm đình chỉ sử dụng Thẻ không được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm tra.

Thời hạn sử dụng của Thẻ không thay đổi khi thực hiện cấp lại Thẻ theo quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh Quản lý thị trường. Thời hạn sử dụng của Thẻ khi cấp lại lần đầu tiên theo quy định của Thông tư này là 05 năm kể từ ngày cấp Thẻ.

Người có hành vi quản lý, sử dụng Thẻ sai quy định hoặc làm mất Thẻ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị hạ loại thi đua hoặc xử lý kỷ luật theo quy định.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường ở trung ương theo dõi, quản lý, kiểm tra việc sử dụng Thẻ đối với công chức thuộc đơn vị mình. Định kỳ 02 tháng một lần thực hiện kiểm tra Thẻ được cấp cho công chức thuộc đơn vị; việc kiểm tra, giao, nhận Thẻ được ghi nhận bằng sổ sách hoặc giấy tờ giao nhận.

Kinh phí làm Thẻ do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh

Chia sẻ tin này qua Google Plus Chia sẻ tin này qua Facebook Chia sẻ tin này qua Twitter Share on Tumblr Chia sẻ tin này qua email
Nguồn: baochinhphu.vn