Infographic: Một năm ra đời thị trường chứng khoán phái sinh

(TBTCO) - Ngày 10/8/2018 đánh dấu một năm chính thức đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đã đạt được những kết quả khích lệ về qui mô giao dịch cũng như sự quan tâm của công chúng đầu tư, góp phần tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hoạt động TTCK theo thông lệ quốc tế.
info
info
info
info
info
info
info
info
info
3c
N.A
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn