Nhiều nhà đất công ở Tp.HCM bị bỏ hoang, lãng phí

.
Nguồn: dothidiaoc.com