Hỗ trợ 307 tỉ đồng cho hai dự án kích cầu của Thành phố

.
Ảnh minh họa

Từ đầu năm 2018 đến nay, TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế với chương trình Đào tạo về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo cho 75 DN, nâng số DN được đào tạo là 768 DN; tư vấn nâng cao năng suất chất lượng và quản trị tài sản trí tuệ cho 75 DN, nâng số DN được tư vấn lên 502 DN. Các ngành của TP.HCM cũng tổ chức sơ tuyển (đợt 3) cho 6 dự án Nông nghiệp công nghệ cao và nghiệm thu 5 dự án  tham gia chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp.

Về phát triển DN, đến hết tháng 10, tổng vốn đăng ký và bổ sung của DN toàn TP là 809.880 tỷ đồng, với 365.767 DN còn đang hoạt động tăng 13% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc hỗ trợ để phát triển DN, TP.HCM cũng đã giải quyết việc làm cho người lao động.

Theo đó, 10 tháng đầu năm, thành phố giải quyết việc làm cho 276.695 lượt người (đạt 92.2% kế hoạch, kế hoạch 300.000 lượt người) và 129.046 chỗ việc làm mới được tạo ra (đạt 99.2% kế hoạch, kế hoạch 130.000 chỗ). So với cùng kỳ, số lao động giải quyết việc làm tăng 3.470 lượt người, tỷ lệ giải quyết việc lảm giảm 5,35% ; số chỗ việc làm mới tăng 15.715 chỗ, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 8,67%.

Nguồn: thoibaonganhang.vn