Chính thức dỡ trần khuyến mại 50%

Chính thức dỡ trần khuyến mại 50%

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong Nghị định 81/2018/NĐ-CP vừa được ban hành là doanh nghiệp được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì mức trần 50% như trước đây.

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

(NDH) Tuổi hưu sẽ được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình còn số năm tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ hưu trí sẽ giảm đi.